柬埔寨头条APP

【教育培训】

今日: 0|主题: 1092|排名: 6 

请在后台添加版块介绍
+收藏

1人已收藏

总帖数1092
 • 极拳的阴阳哲学,包含“动与静”“快与慢”。ទស្សនវិជ្ជាញីឈ្មោលនៃគុនថៃជី បូករួមទាំងកម្រើកនិងស្ងៀម លឿននិងយឺត។中国人认为“动”蕴含在“静”里,“ ...
  突出围城 2018-3-28 Q1 V 0 N0 P11942
 • 单词春节 បុណ្យចូលឆ្នាំចិន (读作:波桌乐起南振) 节日 បុណ្យ (读作:波) 喜欢 ចូលចិត្ត (读作:桌乐振) 新年快乐 រីករាយឆ្នាំច្មី (读作:尔里尔里以起南 ...
  西门吹雪 2018-3-21 Q0 V 0 N0 P12649
 • 单词 香水 ទឹកអប់(读作:德歌哦姆) 戒指 ចិញ្ចៀន(读作:金进) 手镯 ខ្សែដៃ(读作:可赛带以) 项链 រង្វង់ (读作:而龙翁) 耳环 ក្រវិល(读作:哥罗我了) 口红 ក្ ...
  单身恋人 2018-3-21 Q0 V 0 N0 P12358
 • 对生命而言,接纳才是最好的温柔,不论是接纳一个人的出现,还是,接纳一个人的从此不见。បើនិយាយពីអត្ថន័យនៃជីវិតគឺថាការទទួលយកជាភាពទន់ភ្លន់ដ៏ល្អបំផុ ...
  大卫 2018-3-11 Q0 V 0 N0 P32988
 • 两会 មហាសន្និបាតសភាទាំងពីរ 全国人民代表大会 សភាតំណាងប្រជាជនទូទាំងប្រទេសចិន 中国人民政治协商会议 សភាប្រឹក្សានយោបាយប្រជា ...
  彼得 2018-3-11 Q0 V 0 N0 P26575
 • 陪 你 听 歌 周三 អាចទេបើយើងស្រលាញ់គ្នា如果我们在一起 ---Seyha Ha & Noy លួចចាប់ចិត្តលើរូបអូនជាយូរហើយ很久以来我就被你所吸引ស្រស់ត្រាណត ...
  最终幻想 2018-3-11 Q0 V 0 N0 P27528
 • 单词 香水 ទឹកអប់(读作:德歌哦姆) 戒指 ចិញ្ចៀន(读作:金进) 手镯 ខ្សែដៃ(读作:可赛带以) 项链 រង្វង់ (读作:而龙翁) 耳环 ក្រវិល(读作:哥罗我了) 口红 ក្ ...
  西门吹雪 2018-3-1 Q0 V 0 N0 P130063
 • 像风一样快 像山一样稳像火一样猛烈这就是中国的功夫。រហ័សដូចខ្យល់ នឹងដូចភ្នំ ខ្លាំងក្លាដូចភ្លើង នេះគឺជាក្បាច់គុនកុងហ្វូរបស់ចិន ...
  约翰 2018-2-9 Q0 V 0 N0 P87205
 • 单词饭店 ភោជនីយដ្ឋាន (读作:破加你呀贪) 菜单 អាហារប័ណ្ណ (读作:啊哈办) 海鲜គឿងសមុទ្រ (读作:哥楞撒莫) 虾បង្គា (读作:波几儿) 汤 សម្ល (读作:松落) 螃蟹 ...
  大卫 2018-2-9 Q0 V 0 N0 P78469
 • 有时候,不需要说什么,沉默比话语表达得更多。ជួនកាលមិនបាច់និយាយអ្វីមួយម៉ាត់ក៏បានដែរការស្ងប់ស្ងៀមអាចមានន័យច្រើនជាងការនិយាយ ។ ...
  西门吹雪 2018-1-29 Q0 V 0 N0 P70404
 • 1、今天(明天)是星期几: 特纳以尼(特耐以 斯哎)吉尔特纳已额为 ថ្ងៃនេះ(ថ្ងៃស្អែក)ជាថ្ងៃអ្វឺ? 2、今天(昨天)是几号: 特耐以尼(么涩了么尼)吉尔特耐以第蹦蛮 ថ្ងៃនេះ(ម ...
  最终幻想 2018-1-26 Q0 V 0 N0 P76195
 • 这个星期的主题是时间,今天的主要内容是词汇: 星期一:特耐以 将 星期二:特耐以 昂gi而 星期三:特耐以 不 星期四:特耐以 不落花 星期五:特耐以 所 星期六:特耐以 扫 星期天:特耐以 瓮gi额 今年:齐那木 你 ...
  单身侠 2018-1-26 Q0 V 0 N0 P59605
 • 今天我们再来一节基础课,基础嘛,必须是大家都关心的内容,钱!$_$ (在柬埔寨,天天都是万元户,^_^)柬埔寨通用美元和本地货币里尔,汇率通常是1美元=4000里尔美元的英语是dollar,美元的柬语也非常相似,读作 “ ...
  突出围城 2018-1-26 Q0 V 0 N0 P59334
 • 首先是词汇:你好:索思德唉你好(表尊敬):囧木里而不速尔谢谢:喔滚嗯对不起:索姆多和再见:利尔哈衣再见(表尊敬):囧木利而利尔名字:旗木和是的(男):巴是的(女):加不是:奥嘚柬埔寨人:君继而可买中国 ...
  原味觉醒 2018-1-26 Q0 V 1 N0 P43283
 • 最近:贝勒特美特美 尼等一下:加木木易pe耐这是什么:尼几饿 饿维 请再说一遍:索姆 尼耶以 么东 低耶 大家好:囧木利而不速尔 尼亚第样袄和可妮儿 好久不见:卡恩住阿不 尼亚 优哈而已 见到您我很高兴:丽里而已那 ...
  西门吹雪 2018-1-26 Q0 V 0 N0 P46981
 • 喂,请问您找谁? អាឡូ្ សូមសួតើអ្នករកអ្នកណា? 啊喽索姆速尔达尔尼亚额罗尼亚呐? 喂,请问是…吗? អាឡូ្ សូមសួអ្នកជាអ្នក…ទេ? 啊喽索姆速尔尼亚吉尔尼亚…dei? ...
  单身侠 2018-1-26 Q0 V 0 N0 P35586
 • 北京小吃 អាហារសម្រន់ប៉េកាំង 甜甜的点心 នំផ្អែមៗ 风味独特 រសជាតិឆ្ងាញ់ពិសេស 明清宫廷小吃 អាហារសម្រន់ព្រះរាជវាំងនៃរជ្ជ ...
  最终幻想 2018-1-21 Q0 V 0 N0 P41759
 • 【中柬成语互译】 供大家学习&使用打铁趁热、教子趁小 លត់ដែកទាន់នៅក្តៅ ប្រដៅកូនទាន់នៅក្មេង 不入虎穴、焉得虎子 មិនចូលរូងខ្លាម្តេចនឹងចាប់ក ...
  单身侠 2018-1-21 Q0 V 0 N0 P43755
 • 今天,夏为大家带来一首柬埔寨歌曲《心碎的感觉》。柬语歌词前后押韵,译成中文略为牵强,不过夏夏有努力去还原歌词原意噢,希望大家喜欢!(新手上路,请勿拍砖)内附歌词↓↓↓ អារម្មណ៍ពេលខូចច ...
  约翰 2018-1-21 Q0 V 0 N0 P47027
 • 人生于世,委屈在所难免,消化了就是成长的动力,消化不了就会变成脾气。ជីវិតមនុស្សនៅលើលោកនេះ ប្រាកដជាមិនអាចចៀសផុតពីរឿងអយុត្តិធម៌នោះទេ បើសិ ...
  原味觉醒 2018-1-21 Q0 V 0 N0 P39124
 • 有时候,幸福只需转变一下自己的态度。ជូនកាល គ្រាន់តែកែប្រែឥរិយាបថរបស់ខ្លួនឯងតែបន្តិច ក៏អាចទទួលបាននូវសុភមង្គលបានដែរ ។自身有价 ...
  大卫 2018-1-15 Q0 V 0 N0 P50899
还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 注册

高级模式